Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia Consensus

Witamy na stronie Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Zdrowia Consensus.

W zakładkach Seniorpedia, Ciałoterapia, Metamorfozy oraz Zdrowiej z naturą znajdziesz prezentacje naszych głównych aktywności realizowanych dzięki pozyskanym dotacjom, naszej społecznej pracy lub współpracy z ConsensusMED sp z o.o. oraz naszymi Partnerami i Współpracownikami

 

 

Historia powstania Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Zdrowia Consensus.

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia Consensus zostało powołane z inicjatywy Katarzyny Jasiewicz i zarejestrowane 7 marca 1997 roku w Krakowie uzyskując numer wpisu rejestrze stowarzyszeń 1237.
Stowarzyszenie powstało jako inicjatywa studentów medycyny interesujących się profilaktyką zdrowia i nowoczesnymi technikami medycznymi, szczególnie zastosowaniem laserów w medycynie.

 

Statut Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Zdrowia Consensus

Zdjęcia Statutu z 1996 roku bez zmian do dnia dzisiejszego złożonego w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000154724

 

Aktualności

W latach 2000-2018 Stowarzyszenie opierało swoją działalność na pracy społecznej członków. W roku 2015 i później od 2018 rozpoczęły się prace nad projektami na realizacje, których Stowarzyszenie wystąpiło o przyznanie dotacji.

Projekt „seniorpedia.pl” realizowany dzięki dotacji od Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego

W 2020 roku dzięki dotacji uzyskanej od Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego stowarzyszenie realizuje projekt seniorpedia.pl będący podsumowaniem ponad 20 lat doświadczeń Stowarzyszenia w zakresie spowalniania procesów starzenia, promocji zdrowego stylu życia i aktywności społecznej.
Inauguracja portalu www.seniorpedia.pl odbędzie się do 14 lutego 2021 roku. Jego celem jest:
Portal jest skierowany do osób, które ukończyły 60 r.ż. i realizowany dzięki dotacji Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Celem portalu jest informatyzacja osób starszych, budowanie społeczności on line i w realnym życiu, ćwiczenia online fizyczne i poprawiające koncentrację, muzykoterapia, promocja uważności i wypoczynku na łonie natury, pomoc w poszukiwaniu celów życiowych oraz wolontariat, pomoc wzajemna i wytchnieniowa.

Planowany jest dalszy rozwój projektu seniorpedia.pl z FBGK oraz innymi podmiotami.

Projekt „Zdrowiej z naturą” realizowany dzięki dotacjom pozyskanym we współpracy z samorządem uzdrowiska Świeradów Zdrój

Wiosną 2021 Stowarzyszenie dzięki dotacji Burmistrza miasta Świeradów Zdrój wdroży na terenie uzdrowiska autorski program leczniczego kontaktu z naturą. Przeszkolonych zostanie 10 przewodników oraz wytyczone będą 3 szlaki Zdrowiej z naturą. Projekt stanie się częścią www.seniorpedia.pl. Stowarzyszenie współpracuje przy nim z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Kolejne szlaki Zdrowiej z naturą powstaną w okolicach Poznania i Krakowa a docelowo Stowarzyszenie chce objąć projektem więcej lokalizacji.

 

 

Projekt „Symbioza Pokoleń – Aktywność przeciw wykluczeniu” – wstępny wniosek złożony w Projekcie Aktywny Obywatel

11 stycznia 2021 roku Stowarzyszenie Consensus złożyło wstępny wniosek do projektu Aktywny Obywatel z tematu zapobieganie wykluczeniu osób starszych. Tytuł projektu „Symbioza Pokoleń. Aktywnie przeciw wykluczeniu”. Uzyskanie dotacji pozwoli na rozwój seniorpedia.pl w zakresie:

  • integracji międzypokoleniowej uczniów szkół średnich z osobami powyżej 60rż,
  • promocji i organizacji wolontariatu na rzecz osób starszych, pomocy wzajemnej i pomocy wytchnieniowej
  • promocji aktywności fizycznej osób starszych w celu poprawy funkcji dna miednicy i spowalniania sarkopenii
  • edukacji w zakresie uważności i leczniczego kontaktu z naturą.

 

INNE AKTYWNOŚCI STOWARZYSZENIA

1996 i 1997 Mierz ciśnienie raz w roku

Rekrutacja, szkolenie, koordynacja, zakwaterowanie oraz kontrola pracy 100 studentów medycyny, którzy przez miesiąc w okresie 15 lipiec-15 sierpień 1996 i 1997 roku w 50 punktach w Polsce, wykonywali badania ciśnienia tętniczego krwi, wagi, obwodu talii, poziomu cholesterolu u odpowiednio 500 tysięcy i 700 tysięcy osób w Polsce. Współpraca z II Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii UM Gdańsk, II Klinika Kardiologii CMUJ, Klinika Geriatrii i Gerontologii CMUJ.

1996 badanie opinii i wiedzy na temat zastosowania laserów w medycynie

Studenci 5 roku wydziału lekarskiego oraz pracownicy Katedry Chirurgii Ogólnej Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ

1998 Bezpieczna Droga do szkoły

Prowadzenie i rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu wiedzy z bezpiecznych zachowań w ruchu pieszym i rowerowym. Nagrodzenie 100 najlepszych prac z nadesłanych kilkunastu tysięcy odpowiedzi.
Podsumowaniem konkursu był całodniowy festyn na Krakowskich Błoniach, w którym wzięli udział z-ca Dyrektora Krakowskiego Pogotowania Ratunkowego – kurs pierwszej pomocy,
Jednostka Straży Pożarnej w KRK wraz z Pogotowiem Ratunkowym i Komenda Miejska Policji pokaz działania służb ratowniczych – na Błoniach spalono dwa wraki samochodów i udzielono pomocy „uczestnikom” wypadku,
W czasie festynu był egzamin na kartę rowerową. Ponadto koncerty zespołów młodzieżowych, pokaz Automobilklubu Krakowskiego, możliwość „przejechania się” ciągnikiem siodłowym i inne atrakcje
Udział wzięło kilkanaście tysięcy osób.

1999 projekt profilaktyka próchnicy i wad zgryzu, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,

Stowarzyszenie uzyskało pisemne poparcie Ambasadora RP w Niemczech Andrzeja Byrta oraz Posłów mniejszości niemieckiej Pana Helmuta Paździora i Pana Henryka Krolla

2002 – 2008 Aksamitna Medycyna

Współpraca z największymi gabinetami medycyny estetycznej w Polsce prowadzonymi przez lekarzy jako niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Liczne badania i oceny bezpieczeństwa i skuteczności laserów medycznych oraz procedur spowalniających procesy starzenia się wykonywane na prośbę lekarzy oraz producentów, czy dystrybutorów urządzeń.

2012 Opera Krakowska

Gala poświęcona Zdrowiu i Urodzie w Operze Krakowskiej, podczas której Stowarzyszenie zorganizowało i koordynowało badania ciśnienia krwi, poziomu glukozy, poziomu cholesterolu, wagi, przy wskazaniach także EKG. W ciągu całego dnia przebadanych zostało około 500 osób głownie po 50rż. Przekazane zostały materiały o zdrowym i aktywnym starzeniu się. Współpraca z firmą Servier i Kliniką Geriatrii i Chorób Wewnętrznych CMUJ
Patronat licznych mediów

2013 Matki i Córki Historia Piękna

Projekt sponsorowany przez Consenusus sp z o.o. i kilka firm z branży medycyna estetyczna. Stowarzyszenie uczestniczyło w organizacji zajęć dla kobiet, budowaniem relacji, promowaniem faktu że kobiety niezależnie od wieku mogą być dla siebie wsparciem w dążeniu do dbania o siebie, spowalniania procesów starzenia się i wykonywania badań profilaktycznych oraz troski o odpowiedni poziom aktywności fizycznej. Podkreślano fakt znaczenia budowania relacji społecznych i posiadania życiowych celów oraz powrotu do natury i jej leczniczych właściwości
Patronat licznych mediów

2015 projekt Dbaj o siebie to mądrość nie próżność dla Stowarzyszenia Kobiety PZU

Opracowanie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej o wartości zdrowego stylu życia, wykonywania badań profilaktycznych, o medycynie estetycznej zachowującej naturalne rysy twarzy. W czasie otwartych spotkań z kobietami miały odbywać się wykłady profesorów medycyny, prelekcje, pokazy i badania. Do projektu udało się zaangażować media ogólnopolskie. Realizacja otwartego projektu o zasięgu ogólnopolskim nie była zgodna z celami statutowymi Stowarzyszenia Kobiety PZU a nie udało się pozyskać dodatkowego sponsora.

2016 badanie czasu i stopnia przeżycia komórek tłuszczowych

Ocena czasu przeżycia komórek tłuszczowych w zależności od metod pobrania i opracowywania do reimplantacji. Wydział Zootechniki Uniwersytet Rolniczy Kraków

2017 badania profilaktyki nietrzymania moczu u kobiet w wieku 50+

Opracowanie i przejście szkoleń przygotowujących do badań klinicznych w firmie Almirall. Badania nie doszły do skutku z powodu sprzedaży linii produkcyjnej ThermiRF.

2019 profilaktyka i leczenie I stopnia wysiłkowego nietrzymania moczu

Opracowanie metodyki zabiegów, ćwiczeń, edukacji, grupy kontrolnej. Projekt miał się rozpocząć wiosną 2020 i zakończyć w czerwcu 2020 został wstrzymany z uwagi na pandemię.

2018 do nadal projekt Symbioza Pokoleń

Opracowywanie projektu łączącego pokolenie dziadków z wnukami. Poza edukacją dotyczącą procesów starzenia się i możliwości przymierzenia przez uczniów skafandra symulującego odczucia ciała w wieku 70 lat, integracja międzypokoleniowa. Planowane tworzenie żywych ścian zieleni tzw kącików kontaktu z naturą w pomieszczeniach i ogródkach szkól i domów opieki. Tam możliwość osłuchiwania odgłosów natury.

2019 propagowanie zasad uważności w każdej dziedzinie życia oraz technik relaksacyjnych i leczniczego wpływu kontaktu z naturą

Udział w zajęciach dla studentów IV i V roku studiów Wydział Lekarski którzy odnotowali epizody depresji

Udział w innych badaniach naukowych

Katedra Patofizjologii i Fizjologii Krakowskiej Akademii Medycznej im Frycza oraz Zakład Genoterapii CM UMK w Bydgoszczy/Toruniu.
Stowarzyszenie wspomagało w/w prace rekrutując wstępnie chorych i osoby eksponowane, także zdrowe. W trakcie próba porównania chorych z Bydgoszczy (mierne narażenie na pyły środowiskowe) oraz z Krakowa (wybitne narażenie na pyły środowiskowe).
Analiza częstości niektórych charakterystycznych cech zapalenia stwierdzanych w dolnych drogach oddechowych (wyniki specjalistyczne badanie płukania oskrzelowo-pęcherzykowego) jak odsetek limfocytów, neutrofilów i eozynofilów, częstość tak zwanej apoptozy limfocytów, wartość indeksu CD4/CD8 oraz analiza tzw. netozy (wstępne badania).
Badania dotyczyły 1) ekspozycji środowiskowej na pyły organiczne a) w jednostce chorobowej, znanej jako zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków, b) u palaczy papierosów, także zdrowych palaczy 2)ekspozycji środowiskowej na pyły nieorganiczne (azbestu, krzemionki)

Od wiosny 2020 rozmowy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych

nt wprowadzenia kąpieli leśnych w ramy Społecznych Funkcji Lasów ze szczególnym uwzględnieniem skierowania oferty do osób starszych oraz dzieci i młodzieży. Rozmowy dotyczyły opracowania programu pobytu w lesie, przeszkolenia edukatorów leśnych i innych zainteresowanych oraz przeprowadzenia badań naukowych nad skutecznością kąpieli leśnych. W X 2020 roku Stowarzyszenie zostało partnerem projektu GDLP Las na receptę.

Lipiec 2020 podpisanie umowy z Fundacją Banku Gospodarstwa Krajowego Seniorpedia.pl

Rozmowy z FBGK trwały od jesieni 2019, przeciągnęły się z uwagi na pandemię. Na portalu skierowanym do seniorów i ich opiekunów także miejsce na edukacje i promocję leczniczego wpływu kontaktu z naturą i kąpieli leśnych.
Po pilotażu przewidywany jest dalszy rozwój projektu w latach 2021-2024

Wiosna 2021 współpraca z Uzdrowiskiem Świeradów Zdrój

w zakresie wprowadzenia usługi leczniczego wpływu kontaktu z naturą Zdrowiej z naturą we współpracy z podmiotami gospodarczymi w miejscowości oraz samorządem.

2019, 2020 prace nad projektem edukacyjnym dotyczącym uważności i rezyliencji skierowanym do młodzieży i osób starszych

inne

 

Dbaj o siebie. To mądrość nie próżność